Author: FEAT

L'anunci del Govern espanyol de destinar 500 milions d'euros per a mesures de suport al sector del transport i altres accions que es van adoptar en la reunió celebrada ahir entre el Comitè Nacional i el Govern Central han estat valorades com a insignificants per...

El anuncio del Gobierno de destinar 500 Millones de € para medidas de apoyo al sector del transporte y otras acciones que se adoptaron en el seno de la reunión celebrada ayer entre el Comité Nacional y el Gobierno Central, han sido valoradas como insignificantes...