Formació

La constant formació dels nostres afiliats és fonamental.

Per aquest motiu, oferim diferents cursos de preparació i reciclatge.

Cursos de formació

(estem treballant en la programació del segon semestre)

Curs de competència professional

Curs per a la preparació de les proves de competència professional dirigit a les persones que vulguin accedir a l’exercici de la professió de transportista, que optin a la gestió d’una empresa familiar o que vulguin introduir-se al sector, així com per a aquells professionals del sector del transport que vulguin ampliar els coneixements sobre el sector.
L’objectiu del curs és preparar l’alumne per a superar l’examen oficial acreditatiu de la Generalitat de Catalunya i obtenir la capacitació professional que habilita per a dedicar-se en nom propi a les activitats de transport de mercaderies, de viatgers i d’operadors de transport (agència de transport, transitari i magatzemista-distribuïdor).

Temari:

Règim jurídic i administratiu

Gestió comercial i financera

Reglamentació social, laboral i fiscal

Normes i explotació tècnica

Seguretat i reglamentació

Transport nacional i internacional

Operadors de transport

Durada: 101 hores.

Dissabtes: de les 09.00h a les 14.00h i alguns divendres, de les 18.00h a les 21.30h.

Inici del curs:

31/01/2020

Finalització del curs:

20/05/2020

Curs d’obtenció/renovació de conseller de seguretat

Les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril o que són responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquests transports, han de tenir designat, almenys, un conseller de seguretat per tal de prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherents a aquestes activitats. Per a ser conseller de seguretat cal superar una sèrie de proves.

L’objectiu del curs d’obtenció i de renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses és la preparació per a l’examen oficial que convoca la Generalitat de Catalunya.

Durada:

Curs d’obtenció: 73 hores.

Dilluns i dimecres, de 17.30h a les 21.00h.

Curs de renovació: 37 hores.

Dilluns i dimecres, de les 17.30h a les 19.15h.

Inici del curs:

09/03/2020

Finalització del curs:

27/05/2020

Cursos subvencionats del Pla d’ajudes del Ministeri de Foment

Cursos CAP – Cursos simulador – Cursos estiba – Curs tacògraf

Cursos de formació contínua CAP

Aquests cursos estan subvencionats al 90% pel pla d’ajudes. Per tant, l’alumne haurà d’abonar el 10% restant i l’import de la taxa de la targeta CAP.

L’import de la taxa no està subjecte a subvenció ni bonificació.
Per a aquests cursos subvencionats del pla d’ajudes, la FEAT no podrà exercir com a entitat organitzadora davant de la FUNDAE.

 

No obstant, la pròpia empresa podrà gestionar la seva pròpia bonificació del 10% de l’import del curs.
En tractar-se de cursos amb places limitades, aquestes s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció.

 

Des de la posada en marxa del nou Reglament 70/2019, els conductors poden realitzar el curs de formació contínua de 35 hores fins a 12 mesos anteriors a la caducitat de la targeta CAP respectant la data de caducitat d’aquesta.

Curs de conducció sobre simulador

Disposem de quatre cursos subvencionats de renovació pel pla d’ajudes.

Dies: 7 de març – 4 d’abril – 30 de maig

Horari: de les 09.00h a les 13.00h.

Curs d’estiba i subjecció de la càrrega

La FEAT realitza aquest curs amb l’objectiu de conscienciar en un dels objectius europeus, que és el de zero morts en carretera a causa de la mala estiba i la subjecció de la mercaderia.

Per això, s’insistirà i explicarà com cal realitzar i supervisar la correcta subjecció de la càrrega, en considerar-la un aspecte essencial per a la seguretat vial.

Aquest curs està subvencionat al 90% pel pla d’ajudes del Ministeri de Foment i està limitat a deu places.

Durada: 8 hores

Horari:

divendres, de les 16.00h a les 20.00h i dissabte, de les 09.00h a les 13.00h

Data d’inici del curs: 22/05/2020

Data de finalització del curs: 23/05/2020

Curs de tacògraf, normativa social i gestió

Aquest curs es realitza amb l’objectiu de facilitar la màxima difusió de la normativa sobre el tacògraf i la normativa social que regula l’activitat del conductor al major nombre de persones del sector i la comprensió de les diferents competències i responsabilitats que implica aquesta normativa.

Durada:

4 hores

Horari:

de les 09.00h a les 13.00h

Data d’inici del curs:

06/06/2020

Curs de renovació de mercaderies perilloses (18 hores):

Tenim atorgat pel “Plan de Ayudas” un curs de renovació d’ADR, però encara no tenim la data de celebració, informarem més endavant.

Disposem de quatre cursos subvencionats pel “Plan de Ayudas”:

1 de febrer de 2020 (4 places)

7 de març de 2020 (4 places)

4 d’abril de 2020 (4 places)

30 de maig de 2020 (4 places)

Horari:
de les 09.00h a les 13.00h.

Cursos CAP

Cursos simulador

Curs estiba

Curs tacògraf

Informació addicional:

A banda dels cursos programats, la formació es pot impartir a les aules de les empreses i per als seus treballadors (es requereix un mínim). Per això, si es necessita una formació contínua CAP per als conductors o una altra formació específica per a l’empresa, cal posar-se en contacte amb el departament de formació de la FEAT, que buscarà la millor manera d’impartir els cursos.
Els cursos poden ser cancel·lats per la FEAT si el nombre de participants no arriba a un mínim necessari. En aquest cas, els alumnes inscrits seran avisats amb un termini de temps no inferior a cinc dies de l’inici del curs. Les quantitats abonades en concepte de matrícula/reserva seran retornades íntegrament.
La FEAT pot fer de mitjancera en la gestió del crèdit formatiu de les empreses de manera que, les accions formatives que no estiguin subvencionades mitjançant plans específics d’ajudes a la formació, es podrien finançar per aquesta via, segons la disponibilitat de crèdit de les empreses.
Per a obtenir més informació sobre els tràmits per la gestió del crèdit formatiu, així com de les accions formatives programades, cal posar-se en contacte amb la secretaria de la FEAT pels nostres afiliats.

Segueix-nos a: