Simulador

Potenciem la formació dels conductors professionals

SIMULADOR TRUST3000 BY THALES DRIVING SIMULATOR

El Simulador de conducció de vehicles de transport del qual disposa la FEAT a l’àrea d’estacionament de vehicles pesats del polígon industrial Riuclar de Tarragona és una eina destinada a potenciar la formació de conductors professionals amb un ampli ventall de possibilitats pedagògiques.

Simulador

La FEAT és membre de CONETRANS-CETM i té una experiència de formació amb simuladors de conducció des de l’any 2005.

La formació amb simulador permet:

 

Millorar les competències de seguretat a la carretera i de conducció defensiva i eficient.

Millorar la qualitat de la formació dels professionals del sector en practicar la conducció en entorns versemblants.

SEGURETAT – Una formació totalment segura.

 

 • Totes les condicions de trànsit i meteorològiques, perilloses o no, poden ser escenificades i repetides fins que el conductor assimili els comportaments adequats.
 • El conductor, el formador i el vehicle no corren perill davant de situacions perilloses per estrés. Les situacions són virtuals i totalment simulades.
 • El formador té sempre el control sobre la formació i pot interrompre l’exercici o rectificar l’evaluació

EFICÀCIA – Una eina eficaç per a l’empresa de transports.

 

 • Serveix com a part del procés d’evaluació i selecció de conductors.
 • Model pràctic per a recolzar la integració de nous professionals.
 • Millora la qualitat de la formació dels professionals del sector
 • Formació inicial eficaç, reciclatge i perfeccionament dels conductors.
 • Reducció d’accidents i de costos de les primes de les assegurances.
 • Millor ús dels vehicles i reducció dels costos de manteniment i reparaciones.
 • Millora de la imatge de l’empresa i del sector en general.

PEDAGOGIA – Una eina potent per a la formació.

 

 • Reprodueix amb detall i gran realisme l’entorn del conductor de vehicles pesats.
 • Permet l’ús de trajectes individuals en l’ensenyament teòric i en la conducció per carretera, sense desplaçaments ni pèrdua de temps.
 • Proporciona un mètode per a implantar, desenvolupar i evaluar l’actuació d’altres programes de formació.
 • Millora la recopilació de dades en situacions de conducció per a completar la valoració dels instructors.
 • Valoració del cost i efectivitat pedagògica de l’ús de simuladors enfront a la formació tradicional.

Gràcies als mitjans didàctics dels quals disposa, el formador:

 

 • Organitza eficaçment la formació dels conductors.
 • Controla l’acció del conductor sobre els comandaments del vehicle.
 • Segueix l’evolució del vehicle sobre el mapa.
 • Inicia o interromp un exercici segons criteris pedagògics.
 • Introdueix obstacles a partir de representacions gràfiques que permeten evaluar la situació.

Un ampli ventall de situacions pedagògiques.

 

 • Conduir sobre neu estant a l’estiu.
 • Canviar en un instant d’una autovia al descens d’un port.
 • Fer traspassar un vianant, una bicicleta, etc., just en passar el camió.
 • Conduir de nit, amb boira enmig d’un trànsit dens.
 • Simular una avaria mecànica al vehicle.
 • Reproduir les condicions causants d’un accident.

REALISME – Un entorn realista.

 

El simulador ha sigut dissenyat amb l’objectiu de reproduir l’entorn de conducció amb un alt nivell de realisme.

 • Ús d’una cabina de vehicle pesat.
 • Generació d’imatges virtuals en temps real, procurant restituir la realitat a través del parabrises i dels miralls retrovisors.
 • Reproducció de l’entorn sonor amb tècniques de síntesi sonora.
 • Animació intel·ligent del trànsit amb molts vehicles.
 • Reconstrucció dels moviments dels vehicles pesats en funció de les maniobres del conductor.

Segueix-nos a: