Qui som?

Salutació del President

A tu, transportista, com a President de la FEAT, m’honora donar-te la benvinguda a la nostra pàgina web.

Aquí, podràs trobar informació útil sobre nosaltres i la feina que realitzem en pro dels nostres transportistes.

Seria meravellós que, a la vista de la nostra activitat, volguessis unir-te a tots nosaltres per representar i defensar aquest sector, sovint menystingut i maltractat pels mateixos a qui servim.

Sempre he pensat que, això, és per desconeixement del que som i del que fem.

Crec que podem estar orgullosos de la nostra activitat i que, si som capaços, tots plegats, de donar-nos a conèixer millor, aquesta percepció negativa haurà de canviar per força!

En aquest sentit, us crido a participar i a sumar el vostre solidari esforç al dels companys que ja formem part de la FEAT.

Una abraçada.

 

Joaquim Riudeubas Salvat

Història

La Federació Empresarial d’Auto Transports de la Província de Tarragona (FEAT) va ser fundada el 8 de març de 1977. Eren temps de la transició a la democràcia i va ser amb motiu de la publicació de la “Ley 19/1977 reguladora del derecho de Asociación Sindical”. Un grup de transportistes, tant de viatgers com de mercaderies, agències, logístics i altres especialitats del sector, van poder reunir-se per fundar l’entitat.

54 empresaris del transport de les comarques de Tarragona varen reunir-se per fundar-la i elegir una gestora per realitzar totes les feines preparatòries que varen possibilitar que el 4 de maig de 1977 es dipositessin els estatuts. La primera Junta General, celebrada l’11 d’agost de 1977, va dissoldre la gestora, un cop complerta la seva missió amb èxit, i elegí la primera Junta Directiva, presidida pel que també va ser president de la gestora, Jordi Travé i Montserrat, president fundador de la nostra entitat, acompanyat pel secretari-assessor, Josep Aymat Anguera. Al setembre de 1977, l’equip professional va ser reforçat amb el nomenament de Joan Lluis Mallol Torné, com a director, càrrec que va exercir fins el 1991, quan va ser substituït per Josep Lluís Aymat Satué.

 

Cal posar de manifest que el sector del transport, a quasi tots els territoris, va organitzar-se per representar i defensar els seus interessos de forma autònoma i independent. No va ser un moviment de dalt a baix amb la creació de sucursals territorials, sinó que pel contrari, varen ser les associacions territorials de base les que van crear poc després les confederacions.

 

Des de la fundació, moltes han estat les persones que han presidit i ocupat càrrecs en les diferents juntes directives. Després del Sr. Travé, les persones que han presidit FEAT són: Srs. Martín González Pedrola (1978-1982), Josep Moncusí Figueras (1982-1985), Carlos Alonso de la Rica (1985-1990), Gabriel Capuz Guinau (1990-1994), Jaume Carrera Güerri (1994-1998), Josep M. Andreu Prats (1998-2002), Manel Sivill Valls (2002-2006), Rafael Campaña Camacho (2006-2010 i 2014-2018), Jaume Carrera Saura (2010-2014), essent actualment president des de 2018 Francesc Domènech Aguiló.

 

La nostra federació ha tingut un paper destacat en la creació d’entitats tan importants com la Confederació Catalana de Transports i la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM-CONETRANS). Actualment, som membres també d’ASTIC (Asociación de Transporte Internacional por Carretera), FECAV (Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers), FEDAT (Federación Empresarial de Agencias de Transporte), CEPTA (Confederació Empresarial Provincial de Tarragona), Foment del Treball y CEFTRAL (Confederación de Formación de Transporte y la Logística).

 

A llarg de la seva història, FEAT ha rebut distincions com la Placa al Mèrit del Transport per part de la Generalitat de Catalunya el 2002, i la Placa Distintiva en el Concurso de Mejores Experiencias Empresariales Relacionadas con las Líneas de Actuación del Plan PETRA del Ministerio de Fomento y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. També va ser nomenada “Importante del Turismo” durant la celebració del Día Mundial del Turismo a Barcelona el 1994.

 

Cal remarcar algunes fites que varen marcar època en la nostra federació, com la construcció dels aparcaments de vehicles industrials el 1984, primer al Polígon Francolí i, des del 10 de juny del 2005, al Polígon Riu Clar de Tarragona, gestionada mitjançant Aparcament FEAT, S.L.U., una empresa instrumental i 100%

propietat de FEAT. Així mateix, també vàrem gestionar altres instal·lacions de la importància de l’Estació d’Autobusos de Tarragona i la de Valls, traspassades posteriorment als respectius ajuntaments.

 

Recordem també moltes celebracions del nostre Sant Patró realitzades la majoria d’elles al Fortí de la Reina, on vam aplegar durant molts anys més de 800 persones. Amb motiu del 25è aniversari l’any 2002, vam reunir més de 1.100 persones en un dels Tinglados del Port. FEAT sempre ha mantingut una especial relació amb el Port de Tarragona, tenint des d’antic presència en la seva Junta d’Obres primer, i actualment al Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària. Josep Aymat, Bartomeu Ramos, Josep Maria Andreu i en l’actualitat Rafael Campaña han ocupat una cadira i el sector ha pogut expressar les seves necessitats.

 

FEAT sempre ha apostat per la formació especialitzada del sector, realitzant cursos per als seus afiliats i portant una col·laboració estreta amb l’Institut F. Vidal i Barraquer de Tarragona des de l’any 1999, en el Cicle Formatiu de Grau Superior de Transport i Logística, aportant professors especialistes al cicle. També, i des de l’any 2016, facilitem a les nostres empreses i els alumnes la possibilitat de participar en la formació DUAL. Cal destacar que els alumnes tenen un percentatge d’inserció laboral a les empreses del sector del 95%.

 

La Federació Empresarial d’Autotransport de la Província de Tarragona ha mantingut sempre una molt estreta relació amb les Cambres de Comerç. De fet, dos dels membres històrics de FEAT com han estat Bartomeu Ramos i Mora i Jaume Carrera Güerri han estat presidents de la Cambra de Comerç de Tarragona. Felip Ramos, que va ser vicepresident de FEAT, va ser també vicepresident de la Cambra de Comerç de Reus i president de la Fira de Reus. I Josep Maria Chavarria, destacat transportista del sector de viatgers, va ser president de la Cambra de Comerç de Tortosa.

La nostra identitat

El sector dels transports de mercaderies i viatgers és necessari, indispensable, fonamental i insubstituïble en la societat actual.

 

El transport col·lectiu de persones i de mercaderies es fonamenta en la vocació de servei. Tenim per a objectiu facilitar la vida de les persones adaptant-nos a les necessitats dels temps actuals.

 

El transport per carretera connecta amb diferents territoris amb facilitat, estalvia recursos, evita l’ús del transport privat, facilita la mobilitat i ho fa per a tots nosaltres. Funciona i es mou perquè l’usuari el necessita, és un servei bàsic.

 

Oferim els millors serveis i atencions als nostres afiliats, clients i ciutadania en general. En aquest sentit, donem resposta a les necessitats de transport, tant de passatgers com de mercaderies, fent prevaldre la qualitat, el rigor i el respecte al medi ambient.

 

La FEAT vol ser un organisme líder, reconegut per la societat pel seu compromís i la professionalitat dels seus afiliats. Estem compromesos amb el valor de la feina ben feta, la qualitat dels serveis que oferim, l’eficiència i la responsabilitat.

Segueix-nos a: