Organigrama

Actualment, la FEAT està formada per 17 agrupacions que representen el transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies i les activitats auxiliars.

Organigrama

Agrupacions de la FEAT

Discrecional de viatgers

President:

Albert Balañà Barberá

Regular de viatgers

President:

Josep Albert Vallcorba Plana

Lloguer de vehicles sense conductor

President:

Jordi Capuz Martí

Grues i transports especials

President:

Juan Cano Martínez

Portuaris

President:

Francesc Mateu Inglés

Locals i urbans

President:

Juan Carlos Barceló Borruey

Transport internacional

President:

Maria Rosa Saltó Cuevas

Agències de càrrega fraccionada

President:

Jose Manuel Cárabe Corriente

Transport de líquids

President:

Pilar Ortega González

Transport de construcció i O.P.

President:

Jaume Morell Escoda

Agències de càrrega completa

President:

Josep Mª Andreu Prats

Taxis i gran turisme

President:

Joaquim Olivé Sansó

Discrecional de mercaderies

President:

Joan Carles Pardo Benito

Transports frigorífics i isoterm

President:

Carles Gómez Mas

Contenidors (AECONTT)

President:

Luís Pérez Pellitero

Vehicles de lloguer amb conductor (VTC)

President:

Marc Jussen

Distribuïdors de carburants

President:

Rafael Campaña Camacho

Cada agrupació té la seva pròpia assemblea i junta, amb un president i vicepresident. A més, la junta de cada agrupació forma part de la junta general de la FEAT.

Junta directiva de la FEAT

President:

Joaquim Riudeubas Salvat

Vicepresident:

Francesc Domènech Aguiló

Secretari:

Jaume Carrera Saura

Tresorer:

Enrique Sánchez Hitar

Censor:

Salvador Villalba Millan

Vocals:

Montserrat Alcón Fabregat
Josep Maria Andreu Prats
Antoni Aragonés Gil
Albert Balañá Barberá
Juan Carlos Barceló Borruey
Rafael Campaña Camacho
Santiago Canela Fernández
Juan Cano Martínez
Jordi Capuz Martí
José Manuel Cárabe Corriente
Gregorio Cornejo Palomino
Jordi Enrich Rizalde
Rubén Foguet Sanahuja
Carles Gómez Mas
Joan Gorgori Llaberia
Marc Jussen

Santiago Martín Cervera
Francesc Mateu Inglés
Jaume Morell Escoda
Joaquim Olivé Sanso
Pilar Ortega González
Joan Carles Pardo Benito
Luis Pérez Pellitero
José Manuel Ramírez Cabrera
Arnaldo Royo Llorca
Maria Rosa Saltó Cuevas
Manel Sivill Valls
Juan M. Toquero Pujals
Josep Albert Vallcorba Plana
Antoni Valldosera Ruiz
Pere Vilalta Vilalta

 

Equip tècnic

Director:

Josep Lluís Aymat

Assessor laboral:

Xavier Torres

Responsable de formació:

Yolanda Anguera

Secretaria:

Marta Gómez

Isabel Bravo

Segueix-nos a: