Organigrama

Actualment, la FEAT està formada per 17 agrupacions que representen el transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies i les activitats auxiliars.

Organigrama

Agrupacions de la FEAT

Discrecional de viatgers

President:

Albert Balañà

Regular de viatgers

President:

Josep Albert Vallcorba

Lloguer de vehicles sense conductor

President:

Ruben Foguet

Grues i transports especials

President:

Jordi Capuz

Portuaris

President:

Francesc Mateu

Locals i urbans

President:

Juan Carlos Barceló

Transport internacional

President:

Josep Saltó

Agències de càrrega fraccionada

President:

José Manuel Cárabe

Transport de líquids

President:

Joan Gorgori

Transport de construcció i O.P.

President:

Jaume Morell

Agències de càrrega completa

President:

Josep Maria Andreu

Taxis i gran turisme

President:

Joaquim Olivé

Discrecional de mercaderies

President:

Joaquim Riudeubas

Transports frigorífics i isoterm

President:

Jordi Enrich

Contenidors (AECONTT)

President:

Luis Pérez

Vehicles de lloguer amb conductor (VTC)

President:

Marc Jussen

Distribuïdors de carburants

President:

Rafael Campaña

ADR – Mercaderies perilloses

Cada agrupació té la seva pròpia assemblea i junta, amb un president i vicepresident. A més, la junta de cada agrupació forma part de la junta general de la FEAT.

Junta directiva de la FEAT

President:

Francesc Domènech Aguiló

Vicepresident:

Joaquim Riudeubas Salvat

Secretari:

Jaume Carrera Saura

Tresorer:

Rafael Campaña Camacho

Censor:

Juan Cano Martínez

Vocals:

Montserrat Alcón Fabregat
Josep Maria Andreu Prats
Antoni Aragonés Gil
Albert Balañá Barberá
Juan Carlos Barceló Borruey
Jordi Capuz Martí
José Manuel Cárabe Corriente
Gregorio Cornejo Palomino
Rubén Foguet Sanahuja
Jordi Enrich Rizalde
Joan Gorgori Pujals
Marc Jussen
Santiago Martín Cervera
Francesc Mateu Inglés

Jaume Morell Escoda
Joaquim Olivé Sanso
Pilar Ortega González
Joan Carles Pardo Benito
Luis Pérez Pellitero
José Manuel Ramírez Cabrera
Josep Salto Estany
Manel Sivill Valls
Juan M. Toquero Pujals
Josep Albert Vallcorba Plana
Antoni Valldosera Ruiz
Pere Vilalta Vilalta
Salvador Villalba Millan

Equip tècnic

Director:

Josep Lluís Aymat

Assessor laboral:

Xavier Torres

Responsable de formació:

Yolanda Anguera

Secretaria:

Marta Gómez

Isabel Bravo

Segueix-nos a: