El Tribunal Suprem desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat sobre les ITV i la condemna en costes

El Tribunal Suprem desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat sobre les ITV i la condemna en costes

FEAT (Federació Empresarial d’Autotransport de la Província de Tarragona) va interposar un recurs contenciós davant el Tribunal Suprem, contra l’Ordre que va establir l’obligació de passar les revisions ITV que no van poder realitzar-se amb motiu del tancament de les estacions tècniques en el primer confinament.

Les ITV no volen perdre res i van aconseguir canviar, a través d’una Ordre del Ministeri de Sanitat, el criteri i que es comptés el període de validesa de la revisió, no des de la DATA REAL que el vehicle la va passar, sinó des de la data que l’hagués hagut de passar sinó fos perquè les ITV estaven tancades.

El Tribunal Suprem va acordar la suspensió cautelar, contra la qual va recórrer l’Advocacia de l’Estat. Avui hem estat informats pels nostres advocats que el Tribunal Suprem no només ha desestimat el recurs de l’Advocacia de l’Estat, sinó que a més l’ha condemnat en costes.

El Tribunal Suprem entén que el recurs de l’Advocat de l’Estat no defensa interessos generals i dóna per bons els nostres raonaments i, mentre no recau una sentència definitiva, suspèn un criteri que, al nostre entendre, pot suposar uns sobrecostos per a tots els titulars de vehicles, siguin privats o de transport, d’uns 200 milions d’euros.

Finalment, FEAT entén que els grups polítics presents al Congrés han d’esmenar el R.D. llei 26/2020 de 7 de juliol, que consolida de cara a futur el nou criteri de no considerar la data real de revisió per iniciar el còmput del període de validesa de la mateixa, sinó la data de caducitat prevista inicialment. Aquest canvi blinda les ITV de cara a futures incidències perquè, siguin quins siguin els motius que obliguin a tancar les estacions, mai perdin els ingressos previstos. És urgent tornar al criteri, que també recull la normativa europea, que estableix que els còmputs de validesa de revisió dels vehicles es farà des del moment que de manera efectiva es comprovi l’estat real dels mateixos en les estacions i tallers homologats pels respectius estats.

 

El document de la resolució judicial: AQUÍ