El Tribunal Suprem dona la raó a FEAT en el cas de les ITV

El Tribunal Suprem dona la raó a FEAT en el cas de les ITV

FEAT manifesta la seva satisfacció pel contingut de la sentència del Tribunal Suprem (Secció 4a del Contenciós Administratiu), que ha declarat nul·la la disposició que va reduir el període de validesa de les revisions dels vehicles en les ITV’s, i contra la qual va recórrer la nostra Federació en defensa dels interessos de les seves empreses associades i de la resta del sector del transport per carretera.

Arran del tancament de les ITV’s per la declaració de l’estat d’alarma provocat per la pandèmia, es va prorrogar la validesa dels certificats, però les ITV’s amb un claríssim ànim de no perdre ingressos, van aconseguir canviar el criteri del període de validesa. Així, en contra del criteri unànimement acceptat a Europa, que la validesa es compta des de la data en què el vehicle passa amb èxit la inspecció, es va fixar que el període es comptaria des de la data en què el vehicle degué haver-la passat i no quan es va revisar realment.

El Tribunal declara injustificades totes les raons al·legades per la part contrària, i ens dóna la raó en tots els nostres raonaments, arribant a declarar en la Sentència que l’aplicació de tal criteri fa possibles “situacions absurdes”. De fet, moltes de les nostres empreses, després de passar revisió ITV dels seus vehicles, van veure com el període de validesa era d’unes poques setmanes, al cap de les quals havien de tornar a realitzar-la.

FEAT vol fer arribar a tots els partits polítics parlamentaris que prenguin bona nota de la sentència, atès que el Congrés dels Diputats té pendent la tramitació d’un projecte de Llei sobre les estacions ITV, i per tant que en el futur es torni al criteri just, raonable i que millor defensa l’interès públic de ciutadans i empreses, i que, insistim, és el que segueix tota Europa.

Finalment també volem fer una crida a la Generalitat de Catalunya perquè s’abordi, d’una vegada per sempre, el buit legal en què es troba la regulació i establiment d’estacions ITV en el nostre territori, i que va ser objecte d’una reunió entre nostra Confederació Catalana de Transports i el conseller Damià Calvet. Esperem que pròximament puguem tornar a tractar d’aquesta qüestió amb el vicepresident, Jordi Puigneró.

Tags: