El Tribunal Suprem ratifica el criteri de Feat sobre les caducitats de les ITV

El Tribunal Suprem ratifica el criteri de Feat sobre les caducitats de les ITV

Feat va interposar un recurs contenciós contra els nous criteris que aplicava la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en ple estat d’alarma i que perjudicaven tot el conjunt de conductors de vehicles. Així, no es comptabilitzava el període de validesa des de la data en que el vehicle passava favorablement la inspecció, sinó des de la data de la darrera inspecció que constava en la fitxa tècnica. El mes de juliol, Feat va recórrer l’ordre SND 413/2020 al Tribunal Suprem, com també ho van fer altres dues associacions del sector. El tribunal va fallar, decretant mesures cautelars, primer a favor de la demanda que va fer Fenadismer i avui mateix ho ha ratificat resolent a favor de Feat en el mateix sentit.

Ara, des de l’1 d’octubre, hi ha dos escenaris diferents. En el cas de les ITV caducades durant l’estat d’alarma (del 14 de març al 21 de juny), el període de validesa comença a comptar des del dia concret en que es va passar la revisió i no pas des de la data que figurava en la fitxa tècnica, com demana Feat. Contrariament, en el cas de les ITV caducades després de l’estat d’alarma, s’agafa com a referència la data que consta en la fitxa i no es té en compte la pròrroga fixada pel govern estatal, que acabava el 30 d’agost. En aquest sentit, Feat sol·licita al Suprem que plantegi una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional contra el Reial decret-llei 26/2020, de 7 de juliol.