FEAT col·labora amb el Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona

FEAT col·labora amb el Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona

Aquest matí, en l’edifici annex a l’aparcament de vehicles pesats de Polígon Riu Clar de Tarragona, s’ha signat el conveni de col·laboració entre el Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona i FEAT. Els signants han estat els respectius presidents, D. Eusebio Alonso pel Banc, i Francesc Domènech per FEAT.

En virtut d’aquest conveni, FEAT recollirà, d’entre els seus centenars d’empreses associades, una contribució voluntària que es cobrarà juntament amb el rebut de la quota de pertinença a la Federació. Està previst que la contribució purament econòmica sigui superior als 6.000 euros l’any.

Les quantitats recollides es lliuraran al Banc, que necessita més que mai tota l’ajuda possible, ja que en aquests moments està atenent més de 35.000 persones necessitades al dia tan sols a les nostres comarques.

FEAT també promourà, entre les seves empreses associades, la realització de serveis logístics gratuïts i de voluntariat a favor del Banc dels Aliments.

Finalment i després de l’acte de signatura, el president de FEAT ha lliurat al president del Banc dels Aliments un taló amb la primera aportació econòmica fruit de l’esforç solidari de les empreses de transport de Tarragona.