Comunicat de la FEAT

Comunicat de la FEAT

La Federació de Transports de la Província de Tarragona vol manifestar:
1) El seu reconeixement a la impressionant tasca dels transportistes, mantenint a la població, i a les empreses i indústries obertes, ben proveïdes de tot el que necessiten.
2) La seva protesta pels insolidaris que han negat als conductors en ruta, l’accés a lavabos, dutxes, etc, dificultant la tasca dels nostres professionals.
3) La queixa per no haver estat subministrats als serveis estratègics el material d’autoprotecció necessari per desenvolupar la seva tasca, i entre ells als transportistes.
4) La nostra felicitació pel fet que en els últims 12 dies no hem de lamentar cap accident mortal a les carreteres de Catalunya. Una vegada més es demostra que no són els camions els que causen els accidents, sino les
infraestructures insuficients. Quan el volum circulatori baixa, el fet que els camions circulin, fins i tot per carreteres fins fa poc restringides, no causa accidents.
5) Deixar constància del sacrifici que estan fent les empreses de transport de viatgers per carretera i els seus empleats. De manera sobtada i inesperada han hagut de reduir la seva activitat, en línia amb les instruccions de les autoritats de disminuir al màxim la mobilitat, però continuant amb uns serveis mínims perquè sanitaris, treballadors de supermercats i d’altres activitats essencials poguessin arribar al seu treball, suportant gravíssimes pèrdues per això.

Tarragona, 20 de març de 2020

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.