Feat inicia una nova etapa en representació i defensa del sector del transport de viatgers i mercaderies, que és clau durant la pandèmia

La Federació d’Autotransport de Tarragona (Feat) ha iniciat una nova etapa per rellançar l’entitat i prestigiar la feina que realitza l’estratègic sector del transport de passatgers i mercaderies a les nostres comarques. Avui s’ha fet la presentació als mitjans de la nova identitat corporativa i s’ha analitzat la situació que viu el sector. Francesc Domènech, president de Feat, ho explica: “Després d’uns mesos de confinament i amb una situació incerta de cara a l’immediat futur, fruit d’una crisi sanitària i econòmica sense precedents, Feat vol incrementar la seva activitat en defensa i representació del sector del transport, tan de viatgers com de mercaderies”. I afegeix que aquesta crisi “ha deixat molt clar quins són els sectors absolutament necessaris i els que no, i el transport ha donat un exemple de compromís, ha mostrat i encara mostra a tothom com n’és d’important”.

“Feat té clar -argumenta Francesc Domènech- que cal utilitzar tots els mitjans, i especialment les xarxes socials, per donar a conèixer el paper del transport davant la societat, en una cerca de comprensió i reconeixement a la seva feina, sovint incompresa i ignorada, però insubstituïble”. Sense el transport “no pot haver-hi una societat moderna, i precisament el nostre paper consisteix a assegurar la mobilitat de les persones i la integritat de les cadenes logístiques que han de subministrar tot allò que és precís per viure en comú. Això ens obliga a reivindicar el transport com a digne de consideració”.

Així doncs, l’empresa de comunicació i branding Iaraquè ha efectuat la renovació del logotip i de la identitat corporativa de Feat (feat.cat), amb la intenció de “projectar-se millor de cara a la societat i fer visible que el nostre sector és necessari, útil, productiu i cal que se’l respecti”.

Per copsar la realitat del sector, Feat ha realitzat una enquesta interna que revela que la reducció de la facturació dels associats és general, si bé el percentatge és variable i va des del 90% en el cas del transport de viatgers fins el 29% en el sector de les mercaderies, segons exposa el director de Feat, Josep Lluís Aymat. Així mateix, “utilitzar ERTO’s ha estat bàsic per evitar acomiadaments massius, i tot i així en el sector de viatgers el 72% de les empreses ha hagut d’acomiadar personal, la qual cosa dona una idea de com està patint aquest sector”.

Les empreses de transport de mercaderies són les que han utilitzat menys els ERTO’s i els acomiadaments, atès que la seva activitat “no ha baixat tant”, i la seva estructura, bàsicament de microempresa, “no pot usar aquests mecanismes tan fàcilment com altres sectors”. Aymat afegeix que el 8,71% de reducció mitjana dels preus del transport de mercaderies es deu “en bona part a la baixada del preu del gasoil, i si no han baixat més és perquè els preus anteriors a la crisi ja eren molt baixos”.

Sobre quines mesures adoptarien les empreses per sortir de la crisi, Aymat apunta que “baixar impostos, tan generals com del gasoil, i baixar peatges i cotitzacions de la Seguretat Social, s’alça com la proposta més demandada”, tot i que també caldria “crear deute europeu per a ajudes directes i a fons perdut”.

Banc dels Aliments

Donada la situació econòmica que pateixen moltes famílies, Feat ha decidit emprendre una mesura solidària a través del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, que ara mateix atén 29.000 persones cada dia. Feat demana als seus més de 700 associats que aportin, de manera voluntària i sempre que els sigui possible, la quantitat d’un euro mensual afegit a la quota que paguen, i aquests diners recollits es donaran a l’entitat perquè els destini a adquirir aliments per a les famílies necessitades.

Recurs per la ITV

Feat interposarà aquesta setmana un recurs contenciós contra els nous criteris que aplica la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), ja que ara no es comptabilitza el període de validesa des que el vehicle passa favorablement la inspecció, sinó des de la data de la darrera inspecció que consti en la fitxa tècnica.